Som børsnoteret selskab er Dantax A/S ikke blot underlagt årsregnskabslovens krav men også regler for udstedere af aktier fastsat af NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

I henhold til disse regler skal Dantax A/S rapportere, om det følger eller ikke følger Anbefalingerne om god selskabsledelse fastsat af Komitéen for god Selskabsledelse, og i det omfang en anbefaling ikke følges, skal det forklares, hvorfor anbefalingen ikke følges.

Anbefalingerne om god selskabsledelse kan ses på www.corporategovernance.dk.

Den lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens § 107b kan downloades her: